Kolęda „Powitajmy Mesjasza” to uroczysty hymn, w którym wierni witać mają narodzenie Jezusa Chrystusa, Mesjasza długo oczekiwanego, którego przyjście na świat zostało zwiastowane przez Aniołów. Utwór podkreśla pokorę Boga, który z wysokości niebios zstąpił na ziemię, aby stać się człowiekiem i zbawić ludzkość. Tekst kolędy wyraża głęboki podziw i uwielbienie dla niewyobrażalnej miłości Boga, która przejawia się w tajemnicy Wcielenia. To pełne czci i wdzięczności dzieło muzyczne jest wyrazem wiary i radości płynącej z Bożego Narodzenia.


Tekst i słowa kolędy „Powitajmy Mesjasza” – wszystkie zwrotki

Powitajmy Mesjasza
narodzonego,
od Aniołów z wesołością
ogłoszonego.

Jezusa Chrystusa
na świat zesłanego,
Syna Bożego!

W Betlejem miasteczku
dziś narodzony,
Zbawicielu świata,
bądź pochwalony!

Uniżył się z wysokości
Pan nieba chwały,
dla nas grzeszników na ziemi
stał się tak mały.

O Boże, któż może
Twoją miłość ku nam
godnie wysłowić?

 

„Powitajmy Mesjasza” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!

„Powitajmy Mesjasza” w interpretacji polskich artystów

https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/powitajmy-mesjasza.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/powitajmy-mesjasza-150x150.jpgRedakcjaKolęda 'Powitajmy Mesjasza' to uroczysty hymn, w którym wierni witać mają narodzenie Jezusa Chrystusa, Mesjasza długo oczekiwanego, którego przyjście na świat zostało zwiastowane przez Aniołów. Utwór podkreśla pokorę Boga, który z wysokości niebios zstąpił na ziemię, aby stać się człowiekiem i zbawić ludzkość. Tekst kolędy wyraża głęboki podziw i...Kolędy i pastorałki