„Bądź pochwalon Boże Wcielony” wyraża głęboką czcię i wdzięczność dla Boga, który stał się człowiekiem i położył się w skromnym żłobie, aby zbawić ludzkość. Tekst podkreśla kontrast między boską wielkością a ludzką skromnością, jednocześnie zachęcając do ofiarowywania serca pełnego miłości i wiary.


Tekst i słowa kolędy „Bądź pochwalon Boże Wcielony” – wszystkie zwrotki

1 Bądź pochwalon Boże Wcielony,
Dla nas w podłym żłobie złożony;
Tyś jest Panem świata wszystkiego,
Choć Cię świat widzi ubogiego.

2 Tyś świat stworzył,
Ty Bóg wieczności
Wziąłeś na się ludzkie krewkości;
Ty świat śmiercią odkupisz srogą,
I wylejesz za nas krew drogą.

3 Zawitajże Dziecię kochane,
Dziś od Królów udarowane:
My nie złoto Tobie oddamy,
Bo królewskich darów nie mamy.

4 Damyć serce pełne miłości,
Pełne wiary, pełne ufności.
Przyjmij chętnie, coć słudzy dają,
Niech Cię wszystkie narody znają. Amen.

„Bądź pochwalon Boże Wcielony” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!
https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/10/badz-pochwalon-boze-wcielony.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/10/badz-pochwalon-boze-wcielony-150x150.jpgRedakcja'Bądź pochwalon Boże Wcielony' wyraża głęboką czcię i wdzięczność dla Boga, który stał się człowiekiem i położył się w skromnym żłobie, aby zbawić ludzkość. Tekst podkreśla kontrast między boską wielkością a ludzką skromnością, jednocześnie zachęcając do ofiarowywania serca pełnego miłości i wiary. Tekst i słowa kolędy „Bądź pochwalon Boże Wcielony”...Kolędy i pastorałki