Kolęda „O błogosławiony żłobie” wyraża głęboki zachwyt i podziw dla tajemnicy wcielenia, gdzie Bóg staje się człowiekiem i mieszka wśród nas. Żłób, choć prosty i nędzny, staje się miejscem, gdzie zbiegają się boskość i ludzkość, a wierni są zachęcani do kontemplacji tego cudu z pokorą i wiarą, jednocząc się z aniołami w uwielbieniu Boga, który przyszedł, by zbawić świat.


Tekst i słowa kolędy „O błogosławiony żłobie” – wszystkie zwrotki

1O błogosławiony żłobie!
Jak wielki skarb mieścisz w sobie:
Rozum ludzki i świat cały,
By go pojął jest za mały.

2Co jest najdroższego w niebie,
Posiadasz to wpośród siebie:
Więcej nad to, bo cud wielki,
Przechodzący rozum wszelki.

3Dwie natury nieskończenie,
Różne w bycie, różne w cenie,
W jednej złączone osobie,
Dziś są umieszczone w tobie.

4Wstrzymaj rozumie twe zdanie,
Boś kropelką w oceanie:
Wiara tu tylko prawdziwa,
Sama uczy, przekonywa.

5Ten co w nędznym żłobie leży,
Bez posłania, bez odzieży,
On o wszystkiem pieczą miewa,
On świat cały przyodziewa.

6Z głodu w naturze człowieka,
Łaknie panieńskiego mleka:
Lecz on co tylko ma życie,
Z darów swych żywi obficie.

7O jak dziwne, niepojęte!
O jak wielkie, o jak święte !
Dzieła twoje mocny Boźe,
Któż je godnie pojąć może.

8Zstąpcie do nas Aniołowie,
I wszyscy niebios duchowie,
Pospieszcie na powitanie,
Boga waszego w tym stanie.

9Połączcie się z ziemianami,
Bo tu Bóg jest między nami:
Połączcie przymierzem stałem,
Bo się słowo stało ciałem.

10Już się ta ściana zwaliła,
Która nas od was dzieliła:
Bóg się z ludem swoim złączył,
Aby nas z wami połączył.

11Jezu drogi! Boże z nami!
Witamy cię z Aniołami,
Który w maleńkiem dzieciątku,
Bogiem jesteś bez początku.

12Niech ci za to będzie chwała,
W nieskończone wieki trwała,
Który przez swe narodzenie,
Przynosisz wszystkim zbawienie.

 

„O błogosławiony żłobie” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!

„O błogosławiony żłobie” w interpretacji polskich artystów

https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/o-blogoslawiony-zlobie-1024x686.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/o-blogoslawiony-zlobie-150x150.jpgRedakcjaKolęda „O błogosławiony żłobie” wyraża głęboki zachwyt i podziw dla tajemnicy wcielenia, gdzie Bóg staje się człowiekiem i mieszka wśród nas. Żłób, choć prosty i nędzny, staje się miejscem, gdzie zbiegają się boskość i ludzkość, a wierni są zachęcani do kontemplacji tego cudu z pokorą i wiarą, jednocząc się...Kolędy i pastorałki