Kolęda „Postańmy tu bracia razem” jest pełna radości i wspólnotowego ducha, zachęcając do wspólnego świętowania i tańca na cześć Bożego Narodzenia. W tekście odnajdujemy scenę, w której pasterze składają pokłon nowo narodzonemu Jezusowi, ofiarując Mu skromne dary, jakie posiadają. Kolęda podkreśla pokorę i prostotę ofiar, które są wyrazem szczerej wiary i oddania. W kolejnych wersach pojawia się motyw troski o Dzieciątko Jezus, które w zimnie leży na sianie, oraz obraz Jezusa błogosławiącego ze żłobu. Utwór kończy się wyrazem wdzięczności i uwielbienia dla Boga, którego chwała ma trwać wiecznie. Ta kolęda jest wyrazem ludowej pobożności i głębokiej radości płynącej z tajemnicy Wcielenia.


Tekst i słowa kolędy „Postańmy tu bracia razem” – wszystkie zwrotki

1 Postańmy tu bracia razem, zatańcujmy sobie wkoło: bo Pan zastępów, Pan niebiosów, pogląda na nas wesoło.

2 Oddajmy Mu ukłon prawy, bo On przyjął nasze dary: czym chudoba nasza włada, tośmy dali na ofiary.

3 Trzeba by zaś na tym mrozie, podźwignąć Cię z tego siana. My tu skakać, weselić się, będziem do samego rana.

4 Alić Jezus powstał z żłobu, i swą rączką błogosławi: Józef stary, rzekł, bez miary, czego brakuje dostawi.

5 Dziękujemy i wielbimy, Ciebie Boże! wielki Panie: niech Twa cześć i chwała święta, na wiek wieków nie ustanie.

 

„Postańmy tu bracia razem” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!
https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/postanmy-tu-bracia-razem-1024x656.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/postanmy-tu-bracia-razem-150x150.jpgRedakcjaKolęda „Postańmy tu bracia razem” jest pełna radości i wspólnotowego ducha, zachęcając do wspólnego świętowania i tańca na cześć Bożego Narodzenia. W tekście odnajdujemy scenę, w której pasterze składają pokłon nowo narodzonemu Jezusowi, ofiarując Mu skromne dary, jakie posiadają. Kolęda podkreśla pokorę i prostotę ofiar, które są wyrazem szczerej...Kolędy i pastorałki