Ta kolęda to radosne wezwanie do świętowania narodzin Jezusa, który jako Bóg nieograniczony przychodzi na świat w ludzkiej postaci. Zachęca do pokornej adoracji i szacunku dla Bożych wyroków, podkreślając Jego pokorę i braterstwo z ludźmi. Kolęda wzywa do jedności z aniołami i pasterzami w chwaleniu Boga oraz do duchowego zbliżenia się do żłoba, gdzie Bóg objawia się w Dziecięciu. Podkreśla też, że prawdziwą ofiarą dla Boga nie są materialne dary, ale uwielbienie i chwała.


Tekst i słowa kolędy „Śpiewajmy Panu z weselem” – wszystkie zwrotki

1Śpiewajmy Panu z weselem,
Jezus naszym przyjacielem,
Dziś na ziemię przychodzi,
Z Panny czystej się rodzi.

2Złóżmy Mu ukłon głęboki,
Szanujmy Jego wyroki;
Bóg nieograniczony,
Człowiekiem dziś zrodzony.

3Przystąpmyż w duchu ku żłobie,
Tu Bóg w Dziecięcia osobie,
Tu w ubóstwie Pan świata,
Z człowiekiem się dziś brata.
4Przynieśmy z aniołów chórem,
Bośmy też Jego utworem,
Chwałę Mu głośmy pienia,
W dzień Jego Narodzenia.

5Idźmy ku Niemu z pasterzami,
Nieśmy ofiary z mędrcami,
Już nie kadzidło, złoto,
Pan ten nie stoi o to.

6Chwała bądź Bogu Synowi,
Zrodzonemu z Panny czystej,
I Ojcu z Duchem Świętym,
Na wieki niepojętym.

 

„Śpiewajmy Panu z weselem” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!

„Śpiewajmy Panu z weselem” w interpretacji polskich artystów

https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/spiewajmy-panu-z-weselem-1024x694.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/spiewajmy-panu-z-weselem-150x150.jpgRedakcjaTa kolęda to radosne wezwanie do świętowania narodzin Jezusa, który jako Bóg nieograniczony przychodzi na świat w ludzkiej postaci. Zachęca do pokornej adoracji i szacunku dla Bożych wyroków, podkreślając Jego pokorę i braterstwo z ludźmi. Kolęda wzywa do jedności z aniołami i pasterzami w chwaleniu Boga oraz do duchowego...Kolędy i pastorałki