Ta kolęda jest głęboką medytacją nad tajemnicą Wcielenia i obecności Boga wśród ludzi. W pierwszych zwrotkach opisuje cud narodzenia Jezusa w Betleem, gdzie Stwórca świata przyjmuje ludzką postać i rodzi się w skromnych warunkach stajenki. Podkreśla, jak cały świat – od Aniołów po monarchów – składa hołd nowonarodzonemu Królowi, który mimo swej boskości leży ubogi w żłobie. Dalej kolęda przechodzi do refleksji nad Eucharystią, w której ten sam Bóg jest obecny w sposób niepojęty, ofiarując się wiernym pod postaciami chleba i wina. W ostatnich zwrotkach podkreślona jest wieczność i wszechmoc Boga, który był przed wiekami i na wieki będzie, a także wyrażona jest prośba o zbawienie i przyjęcie do nieba. Kolęda ta jest wyrazem głębokiej wiary i czci wobec tajemnicy Bożego Wcielenia i Jego nieustannej obecności wśród ludzi.


Tekst i słowa kolędy „Słowo było cudem” – wszystkie zwrotki

1Słowo było cudem, względem zbawienia,
W Betleem spełnione od narodzenia,
Z nieba przychodzi, na świat się rodzi,
W stajence małej, gdzie bydła stały,
O Boże! Tyś cudem nad Swoim ludem.

2Cały świat do lichej stajenki bieżał,
Gdzie Stwórca Zbawiciel w żłobie leżał,
Z nieba Anieli, gdzie Dziecię mieli,
Przed Nim padali, z ludźmi witali,
O Boże! Tyś wielki, czci Cię duch wszelki.

3Tobie monarchowie dary składają,
W tej biednej stajence, na twarz padali,
Cud niewidziany, że Pan nad pany,
Między bydlęty, a taki święty,
O Boże! Tyś drogi, leżysz ubogi.
4Ty jesteś w Betleem w ołtarzu święty,
Gdzie z wina i Hostyi, cud niepojęty,
Tu jest Bóg żywy, zawsze prawdziwy
W tym Sakramencie, w każdym momencie,
O Boże! cóż czynisz, gdy się przemienisz.

5Przed Tobą cały świat i piekło pada,
Bo któż jest tak mocen, kto wszystkim włada.
Ty światem całym, ludem niemałym,
W świątyni, w niebie, co chwalą Ciebie,
O Boże! Tyś rządca, nie masz Ci końca.

6Ty byłeś przed wieki, na wieki będziesz,
Twój lud przyjdziesz sądzić, na tron ząsiędziesz,
Przez narodzenie, daj odpuszczenie,
Przyjm nas do Siebie, daj nam być w niebie,
O Boże! racz sprawić, nas wiecznie zbawić.

 

„Słowo było cudem” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!

„Słowo było cudem” w interpretacji polskich artystów

https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/s-owo-by-o-cudem-xURkDA7Tpsc-1024x576.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/s-owo-by-o-cudem-xURkDA7Tpsc-150x150.jpgRedakcjaTa kolęda jest głęboką medytacją nad tajemnicą Wcielenia i obecności Boga wśród ludzi. W pierwszych zwrotkach opisuje cud narodzenia Jezusa w Betleem, gdzie Stwórca świata przyjmuje ludzką postać i rodzi się w skromnych warunkach stajenki. Podkreśla, jak cały świat – od Aniołów po monarchów – składa hołd nowonarodzonemu Królowi,...Kolędy i pastorałki