Kolęda opowiada o radosnym narodzeniu Jezusa, który przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników i prowadzić ich drogą prawdy. Pieśń wyraża wdzięczność i uwielbienie dla Mesjasza, podkreślając Jego niezwykłe pochodzenie i obietnicę wiecznej radości w niebie dla wiernych.


Tekst i słowa kolędy „Czas radości, wesołości światu” – wszystkie zwrotki

1 Czas radości, wesołości nastał światu temu bo Zbawiciel, Odkupiciel,
światu dań grzesznemu.
Dziś się nam narodził, z bied nas wyswobodził;
będzie zawdy drogą prawdy nas wodził.

2O jak tego dnia świętego grzeszni wyglądali! Niespodzianie go
niebianie światu zwiastowali Radość z niego mamy, Boga wysławiamy,
Pacholątku, Niemowlątku śpiewamy.

3Zbawicielu, Przyjacielu, Panie Jezu Chryste! Skarbemś drogim nam,
ubogim, zrodzon z Panny czystej! Królu nasz, Panie nasz! Potrzeby nasze
znasz, z swej miłości nam radości w niebie dasz!

„Czas radości, wesołości światu” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!

„Czas radości” w interpretacji polskich artystów

https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/10/czas-radosci-wesolosci-1024x723.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/10/czas-radosci-wesolosci-150x150.jpgRedakcjaKolęda opowiada o radosnym narodzeniu Jezusa, który przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników i prowadzić ich drogą prawdy. Pieśń wyraża wdzięczność i uwielbienie dla Mesjasza, podkreślając Jego niezwykłe pochodzenie i obietnicę wiecznej radości w niebie dla wiernych. Tekst i słowa kolędy „Czas radości, wesołości światu” - wszystkie zwrotki „Czas radości, wesołości...Kolędy i pastorałki