Kolęda opowiada o cudownym narodzeniu Jezusa w skromnej stajence w Betlejem. Pieśń podkreśla kontrast między boskością Dzieciątka a jego ubogim otoczeniem, jednocześnie ukazując głęboką radość i wdzięczność ludzi oraz stworzeń za ten niezwykły dar. W utworze pojawiają się również prośby o opiekę i błogosławieństwo dla wiernych, podkreślając ich oddanie i miłość do nowonarodzonego Mesjasza.


Tekst i słowa kolędy „Cud się zjawił, Bóg się wsławił” – wszystkie zwrotki

1 Cud się zjawił, Bóg się wsławił w Judzkiej krainie;
W jednem słowie któż opowie? dziś na dolinie;
Hej w pustej stajence.

2 Pan nad pany dziś z ziemiany
Przez dzieciństwo w pobratymstwo
Skolligowany.

3 Panna rodzi, w wieńcu chodzi; — cuda wcielone
W Człowieczeństwie i w Panieństwie — dziś utajone,
O dziwne zrządzenie!

4 Wszech rzeczy Stworzyciel i świata Zbawiciel
W śród niewymownej radości pomiędzy nami tu gości;
Stąd okrzyki wesela.

5 Wstyd rumieńcem Oblubieńca Cnego pokrywa,
Że Bóg zstępuje i ciało przyjmuje; — Pociecha żywa
W żłobie spoczywa.

6 Cud miłości! bo Dziecka kości ubóstwione,
Acz świat nie poznaje ani wyznaje,
Że z Panny zrodzone.

7 Dziecię płacze, Matka skacze, Józef się śmieje;
Bóg się w czasie mlekiem pasie; — Cóż się to dzieje?
Hej pociechy wiele.

8 Cherubiny, Serafiny i Wy wszystkie Niebiany!
Onej słodyczy, któryż z was nie życzy
Choć kroplę skosztować.

9 Któryż z Was szczęśliwe Duchy, widząc dziś owe pociechy
Świata krwią Jezusową odkupionego i z niewoli czarta wyzwolonego,
Nie przyzna nam słuszności?

10 O tak! Wy ogłosiliście, Wy to nam oznajmiliście,
Że ów ubogi a przecież drogi — Nazaretański Kwiatek dla nas dziatek
Już rozkwitł na ziemi.

11 Drżysz na sianku mój Kochanku — pieści Staruszek,
Panna ściele sianka wiele — zamiast poduszek;
A w górze śpiewanie.

12 Rączki wznosi i grac prosi; mruga oczkiem, rzuca boczkiem,
Jezus Dziecina: że błoga nowina a szczęśliwa godzina …
Ewy plemię zbawiła.

13 Przed Jezuskiem osieł z wołkiem — nizko klękają,
Bo z natury kreatury Pana poznają;
Bierz przykład człecze.

14 One pilnie nadskakują, niczego Mu nie żałują;
Czczą majestat Jego w żłobie, choć w podłej ludzkiej osobie…
Uniż się pyszny świecie.

15 Pastuszęta niebożęta ze snu się porwali;
Słysząc głosy pod niebiosy, z biedą powstali…
I do szopy biegali.

16 Cud zastawszy, przywitawszy, na co ich stanie,
Dają dary na ofiary, i przyjm je od nas Panie…
A okaż Swe zmiłowanie.

„Cud się zjawił, Bóg się wsławił” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!
https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/10/cud-sie-zjawil-bog-sie-wslawil-1024x682.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/10/cud-sie-zjawil-bog-sie-wslawil-150x150.jpgRedakcjaKolęda opowiada o cudownym narodzeniu Jezusa w skromnej stajence w Betlejem. Pieśń podkreśla kontrast między boskością Dzieciątka a jego ubogim otoczeniem, jednocześnie ukazując głęboką radość i wdzięczność ludzi oraz stworzeń za ten niezwykły dar. W utworze pojawiają się również prośby o opiekę i błogosławieństwo dla wiernych, podkreślając ich oddanie...Kolędy i pastorałki