Kolęda wyraża głęboką radość i wdzięczność za narodziny Jezusa, ukochanego Zbawiciela, którego chwała, choć ukryta w skromnej szopie, została ogłoszona przez Aniołów. Podkreśla, że przy całym Jego ubóstwie, jako Bóg, przyniósł ze sobą niezliczone skarby z nieba, niezbędne dla naszego zbawienia. Zachęca wiernych do pójścia za przykładem pasterzy, aby z sercem pełnym ofiarności i pokory przywitać Pana, wielbiąc Jego imię i prosząc o łaskę oraz zbawienie jako nagrodę za wierną służbę i uwielbienie Jego narodzin.


Tekst i słowa kolędy „Narodził się przecie dla nas” – wszystkie zwrotki

1 Narodził się przecie dla nas pożądany,
I objawił w świecie Jezus ukochany
Chwałę Bóstwa Swego w szopie utajoną,
Przez Aniołów jednak wszędzie ogłoszoną.

2 Otóż radość ludzi: Chrystus narodzony;
Któż się nie pobudzi z każdej świata strony,
By dziękował Bogu, że zaczął lud zbawiać,
Dary Swoje wszystkim wyraźnie objawiać?

3 Nie to, że w ubóstwie położony w żłobie;
Bowiem przy Swem Bóstwie ma ten Pan przy Sobie
Skarby niezliczone, które przyniósł z nieba;
I tych dla zbawienia nam było potrzeba.

4 Idźmyż z pastuszkami witać tego Pana;
Z serca ofiarami, by nam była dana
Hojność darów Boskich, których upragnione
Żądamy pokornie, Jemu uniżone.

5 Wszak jesteśmy w rzędzie sług cześć Ci dających,
I zawsze i wszędzie Imię Twe wielbiących;
Przyjmijże, o Panie! ten dar po kolędzie,
To nasze śpiewanie niech Ci miłe będzie.

6 Miej, Jezu kochany! służebnic Twych chęci
W szczodrobliwej o nas łasce i pamięci;
A gdy my wielbimy Twoje narodzenie,
Niechaj odbierzemy w nagrodzie zbawienie.

 

„Narodził się przecie dla nas” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!
https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/narodzil-sie-dla-nas.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/narodzil-sie-dla-nas-150x150.jpgRedakcjaKolęda wyraża głęboką radość i wdzięczność za narodziny Jezusa, ukochanego Zbawiciela, którego chwała, choć ukryta w skromnej szopie, została ogłoszona przez Aniołów. Podkreśla, że przy całym Jego ubóstwie, jako Bóg, przyniósł ze sobą niezliczone skarby z nieba, niezbędne dla naszego zbawienia. Zachęca wiernych do pójścia za przykładem pasterzy, aby...Kolędy i pastorałki