Kolęda opowiada o anielskim chórze, który zwiastuje pasterzom narodzenie Zbawiciela, spełniając proroctwo o przyjściu Mesjasza. Pieśń podkreśla pokorę i miłość Boga, który przychodzi na świat w ubóstwie, by przez swoją mękę i śmierć odkupić ludzkość od grzechu i przekleństwa, prowadząc wiernych do wiecznego zbawienia.


Tekst i słowa kolędy „Anielski chór pasterzom” – wszystkie zwrotki

1 Anielski chór pasterzom ogłasza zbawienie,
Zwiastując im Boskiego słowa wypełnienie,
Że w szopie z czystej Panny nasz Zbawiciel się narodził,
By nas dziedziców nieba z więzów oswobodził.

2 W niedoli i ubóstwie Pan nieba przychodzi,
On tem cierpieniem nędzy wszystko nam osłodzi.
Jak leżąc płacze w żłóbku, tak i na krzyżu skona,
Wielkim cudem miłości odkupu dokona.

3 Nućcie więc wdzięczne pienia Dzieciątku pasterze,
Nieście Mu wasze dary w uprzejmej ofierze;
Z uśmiechem przyjmie miłym. On z nocnych nas ciemności
Wywiedzie na dzień jasny w niebieskie światłości.

4 Da żywot łaski wiernym, da błogosławieństwo,
Zniesie wysługą męki grzechowe przekleństwo,
Na to się teraz zniżył do tak błahego żłobu,
By nas od śmierci zbawił i podwyższył z grobu.

„Anielski chór” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!

„Anielski chór” w interpretacji polskich artystów

https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/10/anielski-chor-1024x768.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/10/anielski-chor-150x150.jpgRedakcjaKolęda opowiada o anielskim chórze, który zwiastuje pasterzom narodzenie Zbawiciela, spełniając proroctwo o przyjściu Mesjasza. Pieśń podkreśla pokorę i miłość Boga, który przychodzi na świat w ubóstwie, by przez swoją mękę i śmierć odkupić ludzkość od grzechu i przekleństwa, prowadząc wiernych do wiecznego zbawienia. Tekst i słowa kolędy „Anielski chór...Kolędy i pastorałki