Kolęda „Szczodry wieczór” to uroczysta pieśń, która wyraża głębokie uczucie wiernych wobec Króla Niebieskiego, prosząc o Jego błogosławieństwo w szczodry wieczór, nawiązując do tradycji polskiej Wigilii. Tekst kolędy przywołuje biblijną scenę złożenia darów przez trzech mędrców ze Wschodu, którzy ofiarowali nowonarodzonemu Jezusowi złoto, mirrę i kadzidło. Te dary mają głębokie znaczenie symboliczne: złoto jako symbol królewskości Jezusa, kadzidło jako znak Jego boskości i kapłaństwa, a mirra przepowiadająca Jego mękę i śmierć. Kolęda ta jest wyrazem wiary i nadziei, a jednocześnie przypomnieniem o centralnych aspektach chrześcijańskiego przesłania zbawienia.


Tekst i słowa kolędy „Szczodry wieczór dobry wieczór” – wszystkie zwrotki

Szczodry wieczór, dobry wieczór, Królu Niebieski,
Dajże nam dzisiaj szczodry wieczór.
Temu Królowi, Zbawicielowi, trzej Królowie złoto,
Mirrę, kadzidło, ofiarowali. Złoto Króla, kadzidło
Kapłana, a mirra znaczyła Mękę Pana. Amen.

 

„Szczodry wieczór, dobry wieczór” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!

„Szczodry wieczór” w interpretacji polskich artystów

https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/szczodry-wiecz-r-dobry-wiecz-r-LrJyM6kctvY-1024x576.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/szczodry-wiecz-r-dobry-wiecz-r-LrJyM6kctvY-150x150.jpgRedakcjaKolęda 'Szczodry wieczór' to uroczysta pieśń, która wyraża głębokie uczucie wiernych wobec Króla Niebieskiego, prosząc o Jego błogosławieństwo w szczodry wieczór, nawiązując do tradycji polskiej Wigilii. Tekst kolędy przywołuje biblijną scenę złożenia darów przez trzech mędrców ze Wschodu, którzy ofiarowali nowonarodzonemu Jezusowi złoto, mirrę i kadzidło. Te dary mają...Kolędy i pastorałki