Kolęda „W Betlejem się narodziło” opowiada o radosnym wydarzeniu narodzin Jezusa w Betlejem, które przyniosło ludzkości zbawienie i wyzwolenie z mocy zła. Wspomina o proroctwach i cudownym zstąpieniu Boga na ziemię, który stał się bratem każdego człowieka, aby wybawić nas od grzechu pierworodnego. Pasterze jako pierwsi oddają cześć nowonarodzonemu, ofiarując mu swoje dary i pieśni. Zachęca nas do dołączenia do nich, składając serca w ofierze i śpiewając chwałę, prosząc o błogosławieństwo i opiekę na każdy aspekt życia.


Tekst i słowa kolędy „W Betlejem się narodziło” – wszystkie zwrotki

1W Betlejem się narodziło
Dziecię, co świat ucieszyło,
Co nam przyniosło zbawienie
Z mocy czarta wyzwolenie,
Zdawna żądane, prorokowane,
Teraz nam od czystej Panny na świat wydane.

2O prawdziwie dniu szczęśliwy,
W którym Pan Bóg dobrotliwy
Spowinowacił się z światem,
Wziął ciało, stał się nam bratem,
A to dlatego, aby każdego
Oswobodził z kary grzechu Adamowego.

3Bóg się nam na świat narodził,
By nas z piekła wyswobodził;
Dobrej myśli być się godzi,
Gdy dziś Zbawiciel przychodzi:
Więc Go witajmy i wychwalajmy,
Bogu dziś narodzonemu cześć oddawajmy.

4Pastuszkowie wnet przybyli,
W czem mogli Panu służyli,
Biegnąc do szopy w zawody,
Porzuciwszy swoje trzody:
Jedni śpiewali, drudzy zaś grali,
A inni dary składali, które pobrali.

5I my też, serca ofiary
Łącząc z pastuszemi dary,
Oddajemy wcielonemu,
Bogu dziś narodzonemu
Nasze śpiewania i wychwalania,
Prosząc aby nas uchronił w piekle karania.

6Wspieraj nas, wieczny Dziedzicu,
W świętych cnotach, w dobrem życiu,
Błogosław każdego mile,
Poszczęść wszystkie życia chwile:
Miasta z wioskami i z dobytkami,
Pobłogosław nam na zawsze twemi rączkami.

 

„W Betlejem się narodziło” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!

„W Betlejem się narodziło” w interpretacji polskich artystów

https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/automatycznie-zapisany-szkic-OhU1zoBUCr8.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/automatycznie-zapisany-szkic-OhU1zoBUCr8-150x150.jpgRedakcjaKolęda „W Betlejem się narodziło” opowiada o radosnym wydarzeniu narodzin Jezusa w Betlejem, które przyniosło ludzkości zbawienie i wyzwolenie z mocy zła. Wspomina o proroctwach i cudownym zstąpieniu Boga na ziemię, który stał się bratem każdego człowieka, aby wybawić nas od grzechu pierworodnego. Pasterze jako pierwsi oddają cześć nowonarodzonemu,...Kolędy i pastorałki