Kolęda „Śpiewajmy dziś Panu” jest pełna radości i hołdu, zachęcając wszystkich, od szlachty po prostych ludzi, do świętowania narodzin Chrystusa poprzez ofiarowanie darów według swoich możliwości. Tekst wzywa do hojności i dzielenia się tym, co najlepsze, z Bogiem, który przyjął postać ubogiego dziecka. Podkreśla się w niej również znaczenie muzyki i śpiewu w celebracji tego świętego wydarzenia, zachęcając muzyków do gry na cześć nowo narodzonego Jezusa.


Tekst i słowa kolędy „Śpiewajmy dziś Panu, w wieczór” – wszystkie zwrotki

1Śpiewajmyż dziś Panu, w wieczór i poranu,
Do woli,
Że się raczył narodzić, nas grzesznych wyswobodzić
Z niewoli.

2Idźcie, nie mieszkajcie, Panu chwałę dajcie,
I dary.
Zagrajcie Mu w multanki, dawajcie Mu baranki
W ofiary.

3Panowie szafarze, także i włodarze,
Wstawajcie;
Nie bądźcie tak skąpymi, do Pana z dary swymi,
Biegajcie.

4Dajcie, co ma który, nieście gęsi, kury
Dla Pana.
Dajcie wołu karmnego, przyjmie On i tłustego
Barana.

5Wy ze wsi kmiotkowie, ubodzy chłopkowie
Wstawajcie.
Macie pszeniczkę, żytko, zaczem Panu to wszystko
Dawajcie.

6Kmiotkowie i wdowy, macie swoje krowy,
W oborze.
Dajcież Mu masła, sera, i co jeno ma która,
W komorze.

7Gomółeczek zróbcie, szafranem przyozdóbcie,
Panięciu;
Dajcie mleka słodkiego, kupcie chleba białego,
Dziecięciu.

8Panie i Panowie, na wsiach dziedzicowie
Wstawajcie.
Co macie w majętności, to Panięciu z miłości
Dawajcie.

9Mieszczki i mieszczanie, na co kogo stanie,
Gotujcie:
Zrodzonemu Panięciu, maluśkiemu Dziecięciu,
Dawajcie.

10Róbcie krawcy Panu suknie według stanu,
I modnie:
A wy, co płótna macie, na koszulkę Mu dajcie
Ochotnie.
11Wszak Jezus ubogi, zimno Mu i w nogi,
Więc buty.
Ładnie, modnie skrojone, zróbcie szewcy czerwone
Z ochoty.

12Kuśnierze wstawajcie, a futra dawajcie
Pod suknię:
Zróbcie Panu kołpaczek, który niechaj rosurnaczek,
Osmuknie.

13Trzeba Mu i pasu, daj kto z swego czasu,
Pąsowy:
Dajcie wy żeleźnicy, wy oprawcie złotnicy,
Kord nowy.

14Wy łóżko stolarze zróbcie, a malarze
Omalujcie;
A Panu Jezusowi, jako Królewiczowi
Darujcie.

15Pierznik, puchy macie, co na nich legacie,
Panięciu;
Na pościółeczkę dajcie, miękko ją uścielajcie
Dziecięciu.

16Goła też i ściana, trzebaby dywana.
Perskiego;
Alboli też kobierca, dajcież go kupcy z serca
Szczerego.

17Wy co wino macie, i miód przedawacie,
I piwo;
Dawajcie je w pospieszy, niechaj się Pan ucieszy
Co żywo.

18Wy organistowie, trębacze, skrzypkowie,
Bywajcie;
Na różnych instrumentach, Dziecięciu w tych momentach
Zagrajcie.

19Wiwat wykrzykajcie, tenor wyśpiewajcie
I alty:
To z Panieneczką Dziecię i Józefa ciągnijcie,
Na salty.

 

„Śpiewajmy dziś Panu, w wieczór” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!
https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/spiewajmy-dzis-panu-1024x576.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/spiewajmy-dzis-panu-150x150.jpgRedakcjaKolęda „Śpiewajmy dziś Panu” jest pełna radości i hołdu, zachęcając wszystkich, od szlachty po prostych ludzi, do świętowania narodzin Chrystusa poprzez ofiarowanie darów według swoich możliwości. Tekst wzywa do hojności i dzielenia się tym, co najlepsze, z Bogiem, który przyjął postać ubogiego dziecka. Podkreśla się w niej również znaczenie...Kolędy i pastorałki