Kolęda „O północy Aniołowie” jest pełna radości i wspólnoty, opisując jak Aniołowie wzywają pasterzy i ludzi z różnych regionów i narodowości do odwiedzenia nowo narodzonego Jezusa. Podkreśla uniwersalność wydarzenia, gdzie każdy, niezależnie od pochodzenia, jest zaproszony do złożenia hołdu Dzieciątku. W kolędzie widać także elementy ludowe, jak regionalne dary ofiarowane Dziecięciu, co podkreśla bliskość Boga do codziennego życia ludzi.


Tekst i słowa kolędy „O północy Aniołowie” – wszystkie zwrotki

1O północy Aniołowie
Byli wczora na dąbrowie,
Na pasterzów wołali:

2Idźcie spieszno w nawiedziny,
Prosto do Judzkiej krainy,
My też idąc, śpiewali.

3Któż tam pójdzie oddać chwałę,
Przywitać Dzieciątko małe,
Pannę i Matkę Jego?

4Pójdą wszyscy Krakowianie,
Ruśniacy i Podgórzanie,
Ludzie z świata całego.

5Z Poznańskiego przyjdą rano,
A z Kujaw powiozą siano.
Ale Turki nie będą.

6Ci Boga nigdy nie znają,
Serce przed Nim zamykają
Schowajcież się z kolędą.

7Już tam byli z Kaliskiego;
Dzisiaj pójdą z Lubelskiego;
Sieradzkie im przodkuje.

8Górale śliwy gromadzą,
Zapewne je Panu dadzą;
Litwa miody gotuje.

9Na które wsie i miasteczka
Pójdą nawiedzić jasłeczka,
Przewozić się nie trzeba.

10Od Chmielnika do Proszowa,
Od Chocima do Kijowa;
W Bochni kupicie chleba.

11Cóż Mu też podarujecie,
Kiedy do szopy wnijdziecie?
Wszystko chętnie On przyjmie.

12Wielkopolska owce, ryby;
Z Kaszub sery, z Kujaw grzyby.
Możecie podarować.

13A któż odbiera podary?
Jest tam Józef siwy, stary,
Kołysze Dzieciąteczko.

14Kiedy płacze, to Mu śpiewa;
Wół z osłem parą zagrzewa
Niebieskie pacholątko.

15Bądź pochwalon święty Panie,
Któryś złożony na sianie,
Nieba Cię nam posłały.

16Polska, Litwa, Ruś, Szwedowie,
Turcy, Moskwa, Francuzowie,
Niech Cię chwali świat cały.

 

„O północy Aniołowie” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!
https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/o-polnocy-aniolowie-1024x551.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/o-polnocy-aniolowie-150x150.jpgRedakcjaKolęda „O północy Aniołowie” jest pełna radości i wspólnoty, opisując jak Aniołowie wzywają pasterzy i ludzi z różnych regionów i narodowości do odwiedzenia nowo narodzonego Jezusa. Podkreśla uniwersalność wydarzenia, gdzie każdy, niezależnie od pochodzenia, jest zaproszony do złożenia hołdu Dzieciątku. W kolędzie widać także elementy ludowe, jak regionalne dary...Kolędy i pastorałki