Kolęda „Pan bez sługi” to wzruszająca medytacja nad pokorą i cierpieniem Jezusa, który jako Bóg i Król narodził się w skromności żłobu. Wyraża ona zdumienie i ból nad tym, że Stwórca świata musi znosić trudy i zimno, będąc odrzuconym przez własne stworzenie. Jednocześnie kolęda ta jest pełna nadziei i wiary, zwracając się do Jezusa jako do Dobrego Pasterza, który troszczy się o swoje owieczki, i wyrażając pragnienie, by każda dusza stała się dla Niego jak muzyka Orfeusza, prowadząca do wiecznego zjednoczenia w niebie.


Tekst i słowa kolędy „Pan bez sługi, Król sam leży” – wszystkie zwrotki

1 Pan bez sługi, Król sam leży: Odkupiciel bez odzieży;
Co się przebóg dzieje? Nieśmiertelny mdleje,
Bóg w żłobie.

2 Nie z grzechuż to Adamowego, że świat wygnał Stwórcę swego?
Przed Bogiem się chroni, Boskiej miejsca broni
Osobie.

3 Stajnię Bogu za tron daje; któreż się serce nie kraje?
Nader w złym pochopie, Boga kładzie w szopie
Na sianie.

4 Tuła się Bóg, miejsca nie ma; siecze śliczne ciałko zima:
Nie masz przyjaciela, ni pocieszyciela
Mój Panie.

5 Uznaj Jezu duszę moją, za pastuszkę wierną Twoją;
Niech Cię me śpiewania, na dudeczkach grania
Ucieszą.

6 Sama jeśli grać nie wydołam, pójdę, owieczek zawołam;
Na Twe pocieszenie, płaczu oddalenie
Pospieszę.

7 Zbliżamy się do szopeczki, bośmy wszyscy Twe owieczki;
Tyś nasz Pasterz, Panie, miej o nas staranie
W potrzebie.

8 Każ, za arfę Orfeusza, stanie Ci się każda dusza;
Skocznoć grać będziemy, a niech doskoczymy
Cię w niebie.

9 A jeśli to otrzymamy, do Twych nóżek upadamy:
W Twej owczarni Panie, niech z nas każdy stanie,
Prosimy.

 

„Pan bez sługi, Król sam leży” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!
https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/pan-bez-slugi.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/pan-bez-slugi-150x150.jpgRedakcjaKolęda „Pan bez sługi” to wzruszająca medytacja nad pokorą i cierpieniem Jezusa, który jako Bóg i Król narodził się w skromności żłobu. Wyraża ona zdumienie i ból nad tym, że Stwórca świata musi znosić trudy i zimno, będąc odrzuconym przez własne stworzenie. Jednocześnie kolęda ta jest pełna nadziei i...Kolędy i pastorałki