Kolęda „Figurowana różdżka zielona” to głęboko symboliczna pieśń, która łączy w sobie elementy biblijne z radosnym przesłaniem narodzenia Jezusa. Centralnym motywem jest różdżka Aarona, która w tradycji biblijnej kwitnie jako znak Bożej obecności i mocy, a w kontekście kolędy staje się symbolem nadziei, odrodzenia i zbawienia. W tle tej ludowej melodii w metrum 3/4 pojawia się również refleksja nad ludzką kondycją, potrzebą zbawienia i wiecznym życiem, co czyni ją jednym z głębszych i bardziej refleksyjnych utworów w polskim repertuarze kolędowym.


Tekst i słowa kolędy „Figurowana różdżka zielona” – wszystkie zwrotki

1 Figurowana różdżka zielona,
Która wynikła z laski Aarona:
Już się stała nam kwitnąca,
I owoc dla nas rodząca,
Dzięka ci Boże za to bez końca.

2 Zesłałeś Syna nam jedynego,
Z ciebie przed wieki narodzonego:
Ten się dla naszej miłości,
Z świętej panieńskiej zacności
Począwszy, wynikł z czystych wnętrzności.

3 Z czego się niebo uradowało,
Co pierw ku płaczu jakby się miało:
A gdy został narodzony,
I na ten świat objawiony,
Najprzód pastuszkom był ogłoszony.

4 I my się cieszmy w te nasze wieki,
Póki nie zawrze śmierć nam powieki:
Niech ta radość z narodzenia,
I swoboda z odkupienia,
Otworzy bramy nam do zbawienia.

5 Więc chrześcijanie Bogu dziękujmy,
Rozkazów Boskich wiernie pilnujmy:
On nam da zapłatę stałą,
I na zawsze w niebie trwałą,
I nieskończoną i doskonałą.

„Figurowana różdżka zielona” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!
https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/10/figurowana-rozdzka-zielona-1024x678.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/10/figurowana-rozdzka-zielona-150x150.jpgRedakcjaKolęda 'Figurowana różdżka zielona' to głęboko symboliczna pieśń, która łączy w sobie elementy biblijne z radosnym przesłaniem narodzenia Jezusa. Centralnym motywem jest różdżka Aarona, która w tradycji biblijnej kwitnie jako znak Bożej obecności i mocy, a w kontekście kolędy staje się symbolem nadziei, odrodzenia i zbawienia. W tle tej...Kolędy i pastorałki