Kolęda opowiada o radosnym i cudownym narodzeniu Jezusa, które stało się wydarzeniem o niezmierzonej wadze dla całego świata. Aniołowie śpiewają chwałę, królowie i pasterze składają dary, a całe stworzenie uznaje Jego boskość i oddaje Mu cześć. Ta pieśń zachęca nas do dołączenia do tej uniwersalnej celebracji i wdzięczności za nieskończoną łaskę, jaką przyniósł nam narodziny Zbawiciela.


Tekst i słowa kolędy „Czemuż się dzisiaj weselić nie mamy” – wszystkie zwrotki

1 Czemuż się dzisiaj weselić nie mamy,
Gdy śpiewających Aniołów słuchamy,
Chwałę na niebie, a pokój na ziemi
Ogłaszających więc śpiewajmy z niemi
Głosy radosnemi.

2 Już się narodził, świata Pocieszyciel,
Zbawca narodów, wszystkiego Stworzyciel,
Bóg oraz człowiek, w dziełach niepojęty,
W stajni złożony, pomiędzy bydlęty,
Choć od wieków święty.

3 Lecz cóż to w takiej postaci złożony,
Na sianku leży Chrystus ukorzony,
Wszak Go uznaje za Pana stworze¬nie.
I z Aniołami nuci święte pienie,
Czcząc to narodzenie.

4 Niosą Mu króle hołd z swojemi dary,
Niosą pasterze wdzięczności ofiary,
Bo łaska Boska ludziom hojnie dana,
Przy narodzeniu Zbawiciela Pana,
Jest nieporównana.

„Czemuż się dzisiaj weselić” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!
https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/10/czemuz-sie-dzisiaj-weselic-1024x672.pnghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/10/czemuz-sie-dzisiaj-weselic-150x150.pngRedakcjaKolęda opowiada o radosnym i cudownym narodzeniu Jezusa, które stało się wydarzeniem o niezmierzonej wadze dla całego świata. Aniołowie śpiewają chwałę, królowie i pasterze składają dary, a całe stworzenie uznaje Jego boskość i oddaje Mu cześć. Ta pieśń zachęca nas do dołączenia do tej uniwersalnej celebracji i wdzięczności za...Kolędy i pastorałki