„Po kolędzie z tą kapelą” to tradycyjna pastorałka, która opowiada o pasterzach udających się do Betlejem, by zobaczyć nowo narodzone Dzieciątko Jezus. W utworze wyrażona jest radość i podziw pasterzy, którzy stają się świadkami niebiańskiego chóru śpiewającego „Gloria in excelsis”, a następnie z pokorą składają dary przed żłobem, wznosząc śpiew i muzykę na cześć Bożego Narodzenia.


Tekst i słowa kolędy „Po kolędzie z tą kapelą” – wszystkie zwrotki

Po kolędzie z tą kapelą do Betleem pójdziemy,
Tego Boga Wcielonego dziś oglądać będziemy:
O jak wielkie nas pastusków dzisiaj scęście spotkało,
Gdy się nam wojsko niebieskie jawnie oglądać dało.
Gdy Gloria in excelsis śpiewali,
A nam bieżeć do Betleem kazali.

Muzyka kontynuuje grę, lecz tym razem bez towarzyszącego śpiewu.
Po dotarciu do szopki, Bartos organizuje ich przybycie.

Bartos. Stańcie tu porządkiem przed świętem Dzieciątkiem
Darów dobywajcie, przed żłobem składajcie:
Wy drudzy na swojej muzyce zagrajcie,
My będziem śpiewali, tylko się zgadzajcie.

 

„Po kolędzie z tą kapelą” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!

„Po kolędzie z tą kapelą” w interpretacji polskich artystów

https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/po-kol-dzie-z-t-kapel-PtJf4fphEYo-1024x576.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/11/po-kol-dzie-z-t-kapel-PtJf4fphEYo-150x150.jpgRedakcja'Po kolędzie z tą kapelą' to tradycyjna pastorałka, która opowiada o pasterzach udających się do Betlejem, by zobaczyć nowo narodzone Dzieciątko Jezus. W utworze wyrażona jest radość i podziw pasterzy, którzy stają się świadkami niebiańskiego chóru śpiewającego 'Gloria in excelsis', a następnie z pokorą składają dary przed żłobem, wznosząc...Kolędy i pastorałki