Kolęda „Ogłaszamy dziś nowinę” to serdeczna opowieść o narodzinach Chrystusa, pełna ciepła i radości. Wyraża ona głęboką radość ze spełnienia proroctwa o przyjściu Zbawiciela, zachęcając wszystkich, od pasterzy po królów, do świętowania i oddawania czci nowo narodzonemu Dzieciątku, które mimo swojej pokory i prostoty, jest Panem niebios i źródłem radości dla ludzkich serc.


Tekst i słowa kolędy „Ogłaszamy dziś nowinę” – wszystkie zwrotki

1Ogłaszamy dziś nowinę,
Wszystkim radości przyczynę:
Narodził się nam Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel.
Chrystus się nam narodził,
Jak dawno prorokowan był;
Weselcie się, dziatki, z małego Dzieciątka,
Li li, li li, li li, li li, z małego Dzieciątka.

2Leży w stajni śliczne Panię,
Rodu ludzkiego kochanie:
Siankiem ciałeczko przykryte,
W pieluszki podłe powite.
Chrystus się nam narodził,
Jak dawno prorokowan był;
Weselcie się, dziatki, z małego Dzieciątka,
Li li, li li, li li, li li, z małego Dzieciątka.

3Głód i zimno członki zwiera,
Przecież miłość swą otwiera:
Czem się mróz na ciałko sroży,
Tem się w sercu ogień mnoży.
Chrystus się nam narodził,
Jak dawno prorokowan był;
Weselcie się, dziatki, z małego Dzieciątka,
Li li, li li, li li, li li, z małego Dzieciątka.

4Leżąc na słomie łzy toczy,
Drogie perły leją oczy:
Głos podobny nędznikowi,
W płaczu pierwszym człowiekowi.
Chrystus się nam narodził,
Jak dawno prorokowan był;
Weselcie się, dziatki, z małego Dzieciątka,
Li li, li li, li li, li li, z małego Dzieciątka.

5Wół i osioł nadsługują,
Stwórcę swego w stajni czują:
Czczą majestat Jego w żłobie,
Chociaż w podłej ludzkiej osobie.
Chrystus się nam narodził,
Jak dawno prorokowan był;
Weselcie się, dziatki, z małego Dzieciątka,
Li li, li li, li li, li li, z małego Dzieciątka.

6Dary niosą pastuszkowie,
Pierwsi do żłobu posłowie:
Oddają Mu swe pokłony,
Wielbią Boga z swojej strony.
Chrystus się nam narodził,
Jak dawno prorokowan był;
Weselcie się, dziatki, z małego Dzieciątka,
Li li, li li, li li, li li, z małego Dzieciątka.

7Trzej królowie Go witają,
Dary swemi oświadczają:
Że to Pan nieba wieczny,
Chociaż leży niedostateczny.
Chrystus się nam narodził,
Jak dawno prorokowan był;
Weselcie się, dziatki, z małego Dzieciątka,
Li li, li li, li li, li li, z małego Dzieciątka.

8Miłe Dziecię, niebios Panie,
Serc naszych uradowanie,
Tobie piosenki śpiewamy,
Ciebie Boga uwielbiamy.
Chrystus się nam narodził,
Jak dawno prorokowan był;
Weselcie się, dziatki, z małego Dzieciątka,
Li li, li li, li li, li li, z małego Dzieciątka.

 

„Ogłaszamy dziś nowinę” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!
RedakcjaKolęda „Ogłaszamy dziś nowinę” to serdeczna opowieść o narodzinach Chrystusa, pełna ciepła i radości. Wyraża ona głęboką radość ze spełnienia proroctwa o przyjściu Zbawiciela, zachęcając wszystkich, od pasterzy po królów, do świętowania i oddawania czci nowo narodzonemu Dzieciątku, które mimo swojej pokory i prostoty, jest Panem niebios i źródłem...Kolędy i pastorałki