Ta kolęda opowiada o cudzie narodzenia Jezusa w Betlejem, gdzie Anioł wzywa pasterzy do świadectwa tego wydarzenia, które przynosi zbawienie Izraelowi. Pasterze, pełni podziwu i radości, przybywają do żłobu, gdzie Maryja trzyma Dzieciątko, a Aniołowie śpiewają, a wszyscy obecni wyrażają swoją wiarę i wdzięczność poprzez muzykę i modlitwę, celebrując przyjście Mesjasza, które przynosi nadzieję i pociechę.


Tekst i słowa kolędy „Kazał anioł do Betlejem” – wszystkie zwrotki

1 Kazał Anioł do Betlejem Juda,
Pasterzom w skok, kędy nowe cuda
Zjawiły się ludziom na zbawienie,
Izraelowi na odkupienie.

2 Tam, co tchu pasterze pobieżeli,
Skoro światłość niebieską ujrzeli.
Nad oborą, kędy osioł z wołem,
I z Józefem uderzali czołem.

3 Panna w ręku Dzieciątko trzymała,
A gromada Aniołów śpiewała,
W koło żłobu pasterze lękliwi,
Otaczyli niesłychane dziwy.

4 Każdy wesół z serca ochotnego,
Że obaczył Boga prawdziwego:
Na kolana przed Nim poklękali,
Na multankach nowe pieśni grali.

5 Chwała Bogu na górnym Syonie,
I Synowi na Panieńskiem łonie:
Który dzisiaj przyszedł w imię Pańskie
I poburzył bałwany pogańskie.

6 Bądź wesoła teraz duszo moja,
Tu nadzieja i pociecha twoja,
I ochłoda na mizernym świecie.
Gdyż dla ciebie wziął ciało człowiecze.

 

„Kazał anioł do Betlejem” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!

„Kazał anioł do Betlejem” w interpretacji polskich artystów

RedakcjaTa kolęda opowiada o cudzie narodzenia Jezusa w Betlejem, gdzie Anioł wzywa pasterzy do świadectwa tego wydarzenia, które przynosi zbawienie Izraelowi. Pasterze, pełni podziwu i radości, przybywają do żłobu, gdzie Maryja trzyma Dzieciątko, a Aniołowie śpiewają, a wszyscy obecni wyrażają swoją wiarę i wdzięczność poprzez muzykę i modlitwę, celebrując...Kolędy i pastorałki