Tekst i słowa kolędy „Judzką krainę noc okryła” – wszystkie zwrotki

1Judzką krainę noc okryła
I w snu marzeniach zanurzyła
Jej niwy, jej niwy, jej niwy
Pokój zajął szczęśliwy, szczęśliwy
Gość w Betlejem mieście mnogi
I pasterze lud ubogi
Cnotliwy, cnotliwy
I w polu przy swej trzodzie
I w polu przy swej trzodzie
Posnęli w swobodzie
Posnęli w swobodzie

2Wtem wskroś obłoki zajaśniały
I w nadzwyczajne przyodziały
Promienie, promienie, promienie
Całe niebios sklepienie, sklepienie
A w powietrzu się unosi
Anioł i radośnie głosi
Zbawienie, zbawienie
Że Bóg się w polu rodzi
Że Bóg się w polu rodzi
Na ziemię przychodzi
Na ziemię przychodzi

3Pasterze ze snu tymi głosy
Zbudzeni, trwogą pod niebiosy
Spojrzeli, spojrzeli, spojrzeli
Widząc cuda, zadrżeli, zadrżeli
Lecz im Anioł rzekł: by byli
Bez wszej trwogi i śpieszyli
Weseli, weseli,
By Zbawiciela swego
By Zbawiciela swego
Witać zesłanego
Witać zesłanego

4Gdy Mu swe dary już oddali
Stanęli wkoło i śpiewali
O, Panie, o, Panie, o, Panie
Tu leżący na sianie, na sianie
Tyś w dobroci niepojęty
Żeś obrał sobie z bydlęty
Mieszkanie, mieszkanie
Abyśmy przez to w niebie
Abyśmy przez to w niebie
Mieszkali u Ciebie
Mieszkali u Ciebie

 

„Judzką krainę noc okryła” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!

„Judzką krainę” w wykonaniu Polskich wykonawców

Młoda Harta i zespół Osoria – to tylko niektórzy z wykonawców których interpretacje tej kolędy prezentujemy w poniższej playliście.

PLAYLISTA
Po zakończeniu wybranego filmu, kolejny z playlisty odtworzy się automatycznie.
https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2018/10/judzk-krain-noc-okry-a-4K6OJoHwf8M.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2018/10/judzk-krain-noc-okry-a-4K6OJoHwf8M-150x150.jpgRedakcjaTekst i słowa kolędy „Judzką krainę noc okryła” - wszystkie zwrotki   „Judzką krainę noc okryła” - cały tekst do druku „Judzką krainę' w wykonaniu Polskich wykonawców Młoda Harta i zespół Osoria - to tylko niektórzy z wykonawców których interpretacje tej kolędy prezentujemy w poniższej playliście.Kolędy i pastorałki