Kolęda opowiada o boskim planie zbawienia ludzkości poprzez narodzenie Jezusa, ukazując Jego przyjście na świat jako wcielenie Bożej miłości i miłosierdzia. Pasterze i królowie oddają hołd nowonarodzonemu Mesjaszowi, podkreślając Jego boską naturę i znaczenie dla ludzkości.


Tekst i słowa kolędy „Bóg w Trójcy świętej” – wszystkie zwrotki

1 Bóg w Trójcy świętej sprawił to w niebie,
Aby grzesznika przyjął do Siebie
Który go przez grzech porzucił,
Chce by się do niego wrócił,
Dziwnym sposobem.

2 Bóg Ojciec, Syna z łona swojego,
Zsyła na okup człeka grzesznego.
Tak Bóg Syn, Jezus najmilszy,
Idzie na świat, nie kto inszy,
Zbawić człowieka.

3 Zstępuje poseł z nieba górnego,
Jako pociecha ludu swojego.
Bóg Ojciec swą wszechmocnością.
I Duch święty swą mądrością,
Wszystko to sprawił.

4 Pasterze, którzy straż trzody mieli,
Światłość na niebie wielką ujrzeli
Anioł się im okazuje,
Do Betlejem rozkazuje,
Powitać Pana.

5 Gdy przybieżeli, Dziecię we żłobie
Ubogo leży w ludzkiej osobie.
Padli przed Niem na kolana,
Powitali swego Pana
Narodzonego.

6 Panna się cieszy, Dziecię całuje,
Niewczasu Jego sercem żałuje,
Mówiąc: Synu mój kochany,
Z dawna na świat pożądany,
Bądź pochwalony.

7 Królowie dary oddają swoje,
Przyjmijże Dziecię, wszystko to Twoje.
Pierwszy Mu oddaje złoto,
Mówiąc, że już nie dbam o to,
Bo Cię miłuję.

8 Dragi kadzidło stawia przed Pana,
Znaj Stwórcę twego duszo kochana.
Trzeci mirrę ofiarował,
Każdy co miał to darował
Panu swojemu.

9 A my grzesznicy w grzechach ospali,
Trzeba żebyśmy pokłon oddali.
Boć on nam odpuści grzechy,
Da z sobą zażyć pociechy,
Na wieki wieczne.

„Bóg w Trójcy świętej” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!
https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/10/bog-w-trojcy-1024x576.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/10/bog-w-trojcy-150x150.jpgRedakcjaKolęda opowiada o boskim planie zbawienia ludzkości poprzez narodzenie Jezusa, ukazując Jego przyjście na świat jako wcielenie Bożej miłości i miłosierdzia. Pasterze i królowie oddają hołd nowonarodzonemu Mesjaszowi, podkreślając Jego boską naturę i znaczenie dla ludzkości. Tekst i słowa kolędy „Bóg w Trójcy świętej” - wszystkie zwrotki „Bóg w Trójcy świętej”...Kolędy i pastorałki