Kolęda „A cóż to za dziecię?” to refleksyjna pieśń, która ukazuje zdumienie i kontemplację nad tajemnicą narodzenia Jezusa. W tekście pojawiają się pytania dotyczące tożsamości Dzieciątka, które prowadzą do uznania Jego boskości i majestatu. Mimo boskiej natury, Jezus jest przedstawiony jako wrażliwe i bezbronne. Motyw miłości i ofiary przewija się przez cały tekst, wskazując na głęboką miłość Boga do ludzkości i gotowość do poświęcenia dla jej zbawienia.


Tekst i słowa kolędy „A cóż to za dziecię” – wszystkie zwrotki

1A cóż to za dziecię? wszakże go widzicie:
Patrzcież pilnie i usilnie, jakie to powicie.

2Pan to jest nad Pany, dziś z nieba zesłany,
Pan wysoki, spieszcie kroki, wszakże się dowiecie.

3A byćże to może, czy Pańskie to łoże?
W tym żłóbeczku, na sianeczku, leżysz mocny Boże.

4Zimno członki ściska, z ocząt łzy wyciska:
Któż Panięciu, któż dziecięciu płakać nie pomoże?

5Tak to Majestacie, mieścisz się w tej chacie:
Wszechmocnego, niezmiernego, w ludzkiej kryjesz szacie.

6W pieluszki krępuje matka i całuje:
Związanego, złożonego, otóż Pana macie.

7Cóz to za przyczyna, pociecho jedyna;
Że w posturze i w figurze, sławiasz ziemi, Syna?

8Miłość to sprawiła, ze uczłowieczyła
Boga mego, nie prę tego: że przyczyną wina.

9Toć miłość miłością, łaskawość wdzięcznością
Kompensować i wetować, jest samą słusznością.

10Pokłon uniżony, przyjmij utajony
W ludzkim ciele, już się ściele człek z uniżonością.

11Całujem rączęta, które grzechów pęta,
Pozrywały, potargały, skąd nam wolność święta.

12Największy szacunek, serca w podarunek,
Dobywamy i składamy, pod twoje nożęta.

„A cóż to za dziecię” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!
https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/10/coz-to-za-dziecie.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2023/10/coz-to-za-dziecie-150x150.jpgRedakcjaKolęda 'A cóż to za dziecię?' to refleksyjna pieśń, która ukazuje zdumienie i kontemplację nad tajemnicą narodzenia Jezusa. W tekście pojawiają się pytania dotyczące tożsamości Dzieciątka, które prowadzą do uznania Jego boskości i majestatu. Mimo boskiej natury, Jezus jest przedstawiony jako wrażliwe i bezbronne. Motyw miłości i ofiary przewija...Kolędy i pastorałki