Tekst i słowa kolędy „Anieli w niebie śpiewają” – wszystkie zwrotki

1Anioł Pański otoczony światłością dokoła,
Objawia się dziś pastuszkom i tak do nich woła:
Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betlejem śpieszcie, dzieciątko ucieszcie.

2Narodził się wam Zbawiciel z dawna pożądany,
Który skruszy moc czartowską i piekła kajdany.
Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betlejem śpieszcie, dzieciątko ucieszcie.

3Ten jest Synem Najwyższego, równy Ojcu w Bóstwie,
dziś dla waszego zbawienia rodzi się w ubóstwie.
Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betlejem śpieszcie, dzieciątko ucieszcie.

4I dlatego was pastuszków, coście w nędznym stanie,
Wzywa najprzód przed innymi na swe powitanie.
Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betlejem śpieszcie, dzieciątko ucieszcie.

5Idźcie śpieszno, a znajdziecie ten skarb znakomity;
leży w żłobie, w ubożuchne pieluszki powity.
Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betlejem śpieszcie, dzieciątko ucieszcie.

6Gdy przyjdziecie, upadniecie przed nim na kolana.
Oddacie mu pokłon boski, uznacie za Pana.
Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betlejem śpieszcie, dzieciątko ucieszcie.

7On wam jeszcze w tym żywocie da łaski obfite,
A po śmierci w chwale swojej szczęście nieprzeżyte.
Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betleejm śpieszcie, dzieciątko ucieszcie.

 

„Anioł Pański otoczony światłością” – cały tekst do druku

Kliknij niżej by wydrukować tekst kolędy
Drukuj tutaj!

„Anioł Pański otoczony światłością” dla dzieci

Idealna wersja kolędy „Anioł Pański otoczony” dla dzieci.

„Anioł Pański otoczony światłością” w wykonaniu polskich wykonawców

https://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2018/10/anio-pa-ski-otoczony-wiat-o-ci-fb5lslgoXMU-1024x576.jpghttps://www.koledypolskie.pl/wp-content/uploads/2018/10/anio-pa-ski-otoczony-wiat-o-ci-fb5lslgoXMU-150x150.jpgRedakcjaTekst i słowa kolędy „Anieli w niebie śpiewają” - wszystkie zwrotki   „Anioł Pański otoczony światłością” - cały tekst do druku „Anioł Pański otoczony światłością” dla dzieci Idealna wersja kolędy „Anioł Pański otoczony” dla dzieci. „Anioł Pański otoczony światłością' w wykonaniu polskich wykonawcówKolędy i pastorałki